ဂ်င္းက ကင္ဆာေရာဂါကို တိုက္ဖ်က္ႏိုင္

ဂ်င္းဟာ ကင္ဆာေရာဂါကို တုိက္ဖ်က္ေပးႏုိင္ေၾကာင္း အေမရိကန္မွ ေလ့လာသူ ေဆးပညာရွင္မ်ားက အတည္ျပဳေပးလိုက္ ပါတယ္။
ဂ်င္းမွ ထြက္ရွိတဲ့ ဓာတ္မ်ားဟာ ကင္ဆာ အၾကိတ္နဲ႔ ဆဲလ္မ်ားကို ပုိမုိ ေလ်ာ့ပါးသြားေအာင္၊ ေသးငယ္သြားေအာင္ ေခ်ဖ်က္ေပးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကင္ဆာဆဲလ္ ျပန္႔ပြားႏွနု္းကိုလည္း ေႏွးေစတာေၾကာင့္ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ေနသူမ်ား ေကာ သူ႔ကို ေဆးအျဖစ္ မွီဝဲသင့္ေၾကာင္း ဆုိပါတယ္။ ဂ်င္းကို ေန႔စဥ္ စားသံုးတဲ့ ဟင္းခတ္ အေမြးအၾကိဳင္တို႔မွာ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္လည္း လူတို႔ကို ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေခ် ကာကြယ္တားဆီးေပး ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔ ဂ်င္းဟာ ကင္ဆာေရာဂါကို တိုက္ဖ်က္ေပးႏုိင္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့ၾက ပါတယ္။
.
Ref: metro
ေအာင္ခမ္း (ရိုးရာေလး)


Leave a Reply