ႀကံခင္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ၿမိဳ႔နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရး အႀကိဳလုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္း ေဆြးေႏြး

Kyan Khin

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၾကံခင္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရး အႀကိဳလုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ယခုလ (၁၈) ရက္ နံနက္ (၉) နာရီက ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ႐ံုး စုေဝးခန္းမ၌က်င္းပခဲ့ရာ ဟသၤာတခ႐ိုင္အတြင္း ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ ဗဟိုပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးခင္ေမာင္ရီႏွင့္ စိစစ္ေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးျမတ္စိုး၊ ဟသၤာတခ႐ိုင္ ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္၊ ေဒၚထားထားလႈိင္တို႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။

အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးခင္ေမာင္ရီက ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ထားရွိသည့္ မူဝါဒ၊ ရည္မွန္းခ်က္ မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဗဟိုမွခ်မွတ္ထားသည့္ အေျခအေန၊ မိမိတို႔ပါတီက အ႐ႈံးအႏိုင္ ပဓာနမထားဘဲ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူ႔ အက်ဳိးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အေျခအေနတို႔အျပင္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ တရားစီရင္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔၌ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈတို႔ကို ဥပမာထားကာ ဇြဲ၊ လံု႔လမေလွ်ာ့ဘဲ ေဆာင္ရြက္ရန္ ယခုပါတီဝင္မ်ား ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း မိမိတို႔၏ စိတ္ဆႏၵအတိုင္း ျပန္လည္အဆိုျပဳရန္၊ ရယူပိုင္ဆိုင္ေရးထက္ စြန္႔လႊတ္ အနစ္နာခံေရးကိုသာ ေရွး႐ႈေဆာင္ရြက္မည္ဟု သႏၷိ႒ာန္ခ်မွတ္ထားၾကရန္တို႔ကို အက်ယ္တဝင့္ ေဆြးေႏြးမွာၾကား သည္။

ထို႔ေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးျမတ္စိုး၊ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာ သန္းထြဋ္ႏွင့္ ေဒၚထားထားလႈိင္တို႔က ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ည္းစည္းကမ္း မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားၾကကာ တက္ေရာက္ လာၾကေသာ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်း ႏွင့္ တိုက္နယ္ကိုယ္စားျပဳေခါင္းေဆာင္မ်ားက သိလိုသည္မ်ား ကို ေမးျမန္းၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးခင္ေမာင္ရီက ေမးခြန္းမ်ားကို ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျဖၾကားကာ အႀကိဳညႇိႏႈိင္းပြဲကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ဦးခင္ေမာင္ရီႏွင့္အဖြဲ႔သည္ မဲကုန္းေက်းရြာအုပ္စုရွိ အရန္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးလႈိင္ဦး ၏ေနအိမ္၌ မဲကုန္းႏွင့္ အနီးပတ္ဝန္က်င္ေက်းရြာမ်ားမွ မိမိပါတီလိုလားသူ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုကာ ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေအာင္ဆန္းဝင္း(ၾကံခင္း)


Leave a Reply