ေရတာရွည္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ရပ္/ေက်းပါတီမ်ား ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္း

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရတာရွည္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားအဖြဲ႔သည္ ၾကာအင္းကုန္း ေက်းရြာအုပ္စု ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းေရးအတြက္ ေမလ (၁၀) ရက္က ၾကာအင္းကုန္းေက်းရြာသို႔ သြားေရာက္၍ အုပ္စုအတြင္းရွိ ေဂြးခံု၊ ငွက္ေပ်ာေတာ၊ ကိုးတန္း၊ ထန္းပင္ကုန္း၊ ေျမာင္းတူးႏွင့္ ေဆာင္အိုင္ရြာမ်ားမွ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီး အုပ္စုေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ရြာခြဲေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ၾကာအင္းကုန္းေက်းရြာအုပ္စုသည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ ေက်းရြာအုပ္စု ႀကီးျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ပါတီဖြဲ႔စည္းညီညြတ္မႈအား အလြန္ ေကာင္းမြန္သည့္အတြက္ လက္ရွိအုပ္စု စည္းရံုးေရးမွဴး ဦးသန္းႏိုင္ဦး ေခါင္းေဆာင္သည့္ ေက်းရြာပါတီဖဲြ႔စည္းပံုအတိုင္း ရြာခဲြေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ဆႏၵျပဳ ေရြးခ်ယ္ၾကသျဖင့္ ကန႔္ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳေပးနိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply