ဒု၀န္ႀကီးသံုးဦး ထပ္မံခန္႔အပ္

13081804_1136480829709399_320826700_n

အစိုးရသစ္သက္တမ္း တစ္လေက်ာ္လာခ်ိန္တြင္ ဒု၀န္ႀကီးသံုးဦး ထပ္မံခန္႔အပ္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးက ေမလ ၃ ရက္၌ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၏ အမည္စာရင္း တင္သြင္းခြင့္ရထားသည့္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန တို႔တြင္ ဒု၀န္ႀကီးတစ္ဦးစီ ခန္႔အပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေမလ ၃ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျပည္ထဲေရး၀န္ ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုး၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒု၀န္ႀကီးအျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျမင့္ႏြယ္ႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန ဒု၀န္ႀကီးအျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သန္းထြဋ္တို႔အား ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးလိုက္ ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္တြင္ ဒု၀န္ႀကီး ငါးဦးရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခား ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန တို႔တြင္လည္း ဒု၀န္ႀကီး မ်ားခန္႔အပ္ထားသည္။ ဒု၀န္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္ထားေသာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၊ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအျဖစ္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအျဖစ္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိန္၀င္း၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး အျဖစ္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး အျဖစ္ ေဒါက္တာေအာင္သူတို႔က တာ၀န္ယူထားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရသစ္သည္ ၀န္ႀကီးဌာန ၂၁ ခုထားရွိခဲ့ရာတြင္ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က ရွိေနေသာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။


Leave a Reply