FMI ရွယ္ယာ တစ္လအတြင္း အနိမ့္ဆံုးသို႔ ျပန္လည္ေလ်ာ့က်

SAI_6881

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ ခ်ိန္းတြင္ တစ္ခုတည္းေသာ ရွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရထားသည့္ FMI ကုမၸဏီ၏ ရွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္သည္ တစ္လအတြင္း အနိမ့္ဆံုးသို႔ ျပန္လည္ ေလ်ာ့က်လာေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းအတြင္း FMI ကုမၸဏီက ၂၀၁၆ မတ္ ၂၆ရက္တြင္  ရွယ္ယာ အေရာင္းအ၀ယ္ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါကုမၸဏီသည္ အစုရွယ္ယာစတင္ေရာင္းခ်ခ်ိန္မွ ရွယ္ယာ တန္ဖိုးႏွင့္ အစုရွယ္ယာအေရာင္း အ၀ယ္ပမာဏတစစ ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း တစ္လ အၾကာတြင္ အစု ရွယ္ယာေရာင္းခ်မႈ ျပန္လည္ က်ဆင္းလာၿပီး ရွယ္ယာတန္ဖိုး  လည္း တစ္စစျပန္လည္က်ဆင္း လာျခင္း ျဖစ္သည္။ FMI ကုမၸဏီမွ ရွယ္ယာ အရာင္းအ၀ယ္စတင္သည့္ေန႔တြင္ အစုရွယ္ယာ တစ္သိန္းေက်ာ္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိ ဧၿပီ ၂၅ ရက္၌ အစုရွယ္ယာ ၃,၈၀၀ ခန္႔ႏွင့္ ဧၿပီ ၂၆ ရက္တြင္ အစုရွယ္ယာ ၆,၀၀၀ ေက်ာ္သာ အေရာင္းအ၀ယ္ရွိခဲ့သည္။ အဆို ပါကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာတန္ဖိုး သည္ မတ္လ ၂၉ ရက္တြင္ ၄၁,၀၀၀ က်ပ္အထိ အျမင့္ဆံုးေစ်းေပါက္ခဲ့ၿပီး အစုရွယ္ယာေပါင္း တစ္သိန္း ေလးေသာင္းခန္႔ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခု ဧၿပီ ၂၆ ရက္တြင္ အစုရွယ္ယာ တန္ဖိုးမွာ ၃၂,၀၀၀ သာ ေပါက္ေစ်းရွိေတာ့သည္။ ‘‘ကုမၸဏီက စေရာင္းတဲ့အခါမွာ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းျဖစ္ေအာင္ ဆြဲတင္တယ္။ လူေတြက စိတ္၀င္စား ေတာ့ အစုရွယ္ယာ၀ယ္လိုအား တက္တာေပါ့။ အခုေတာ့ စိတ္၀င္စားမႈေလ်ာ့သြားတဲ့ သေဘာ ပါ။ ဒီေစ်းကလည္း ပံုမွန္ရွယ္ယာေပါက္ေစ်းပါပဲ’’ဟု ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း အစုရွယ္ယာေလ့ လာသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းစာ ရင္းမ၀င္မီ FMI ကုမၸဏီ၏ အစု ရွယ္ယာသည္ က်ပ္ ၃၀,၀၀၀ ခန္႔ရွိ ၿပီး အစုရွယ္ယာေရာင္းခ်ရန္ စတင္ဖြင့္လွစ္သည့္ရက္တြင္ ေစ်းတက္သည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကို လိုခ်င္၍ ေအာက္ေစ်းျဖင့္ ဖြင့္ျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ရွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ရန္ ေလ့လာသည့္ အမ်ဳိးသမီးကသံုးသပ္သည္။ FMI ကုမၸဏီအမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးသိမ္းေ၀ကမူ ရွယ္ယာ ပထမေရာင္းခ်သည့္ရက္ကပင္ မွတ္ခ်က္ျပဳရန္မီဒီယာမ်ားအား ျငင္းဆန္ထားသည္။ အဆိုပါ ကုမၸဏီ၏ ပထမဦး ဆံုးရွယ္ယာေရာင္းခ်သည့္ရက္ တြင္ မူလအၾကမ္းဖ်င္းေစ်း က်ပ္ ၂၆,၀၀၀ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၀ယ္လိုအားမ်ားေသာေၾကာင့္ က်ပ္ ၃၁,၀၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်း ရွိခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာတန္ဖိုး ၁၉ ရာခိုင္ ႏႈန္းေက်ာ္ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ယခုရွယ္ယာ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ကုမၸဏီမ်ားက တိုက္႐ိုက္ေရာင္းခ်ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ယခင္ရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ားက ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္း ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ဒုတိယ ေျမာက္ အစုရွယ္ယာမ်ား ေရာင္း ခ်မည့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီသည္ သီလ၀ါအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး မၾကာမီ ေရာင္းခ်ဖြယ္ရွိသည္။


Leave a Reply