ရုရွက ျမန္မာသို႔ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္သစ္မ်ား ၂၀၁၆ ႏွစ္္ကုန္ခန္႔တြင္ လႊဲေပးမည္

information_items_property_1395

၂၀၁၆ခုႏွစ္အကုန္ခန္႔တြင္ ရုရွက ျမန္မာသို႔ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ ၃စင္း ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု မီဒီယာသတင္းရင္းျမစ္မ်ားက ဧၿပီလ ၂၆ရက္ေန႔တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းက ရုရွ ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္သည့္ Irkut ထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ယခုႏွစ္တြင္ Yakovlev Yak-130 (Mitten) တုိက္ပြဲ ၀င္ေလ့က်င့္ေရးေလ ယာဥ္ႏွင့္ ပူးတြဲပါ ကိရိယာမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ထုတ္ေပးသြား မည္ျဖစ္ၿပီး၊ မစ္ရွင္ျပည့္ အထူးေလ့က်င့္ေရးကိရိယာကိုလည္း ၂၀၁၇ခုႏွစ္ အကုန္ခန္႔တြင္ ထုတ္ေပးသြား မည္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ပ်မ္းမွ် ပို႔ကုန္ေစ်းႏႈန္း ကန္ေဒၚလာ ၁၅သန္းရွိသည့္ ေလယာဥ္ကို ထုတ္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ အေသးစိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေပ။ သို႔ရာတြင္ ယခုႏွစ္အကုန္ေလာက္တြင္ ေလယာဥ္မ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးအပ္လိမ့္မည္ဟု သတင္းရင္းျမစ္တစ္ခုက ရုရွေန႔စဥ္သတင္းစာ Kommersant ကို အတည္ျပဳခဲ့ သည္ဟုဆုိသည္။ “ေလယာဥ္ ၃စင္းကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္ထဲမွာ ျမန္မာကို လႊဲေျပာင္းေပးသြားမွာပါ”ဟု အဆိုပါ သတင္းရင္းျမစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရုရွလုပ္ ဆိုနာတစ္ပိုင္း လူႏွစ္ေယာက္ထိုင္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေလယာဥ္ Yak-130ကို ကနဦးက ၁၉၉၀ခုႏွစ္မ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၀၀ခုႏွစ္မ်ားတြင္ စမ္းသပ္ တုိက္ခိုက္မႈ မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။ ေတာင္ပံမ်ားေအာက္တြင္ hard points မ်ား ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ ေ၀ဟင္မွ ေ၀ဟင္ပစ္ ဒံုးက်ည္မ်ား၊ ေ၀ဟင္မွ ေျမျပင္ပစ္ဒံုးက်ည္မ်ား၊ ဗံုးမ်ား၊ ဒံုးပ်ံမ်ားႏွင့္ gun podမ်ားအပါအ၀င္ ၃၀၀၀ကီလိုဂရမ္ႏွင့္အထက္အထိ ၀န္တင္ႏိုင္သည္။ ျမန္မာက c ၀ယ္ယူမႈစာခ်ဳပ္ကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရုရွေလတပ္မွာ Yak-130မ်ားကို အေျမာက္အမ်ားထုတ္လုပ္လာသကဲ့သို႔ လက္တင္အေမရိကႏွင့္ ေျမာက္အာဖရိကတို႔မွ အပါအ၀င္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားကလည္း ၀ယ္ယူရန္ စိတ္၀င္စားလာခဲ့ၾကသည္။ ယခုလက္ရွိတြင္ ျမန္မာမွာ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ဘီလာရုစ္တို႔ျပီးလွ်င္ Yak-130ကို စတုတၳေျမာက္ ၀ယ္ယူသူ ျဖစ္လာသည္။


Leave a Reply