လူ ၃ ေယာက္ရဲ့ DNA ကို ေပါင္းစပ္ကာ ေမြးဖြားထားတဲ့ ကေလး

ၿဗိတိန္ရဲ့ က်န္းမာေရး အာဏာပိုင္ေတြက လူ ၃ ေယာက္ရဲ့ DNA ကို ေပါင္းစပ္ကာ ၿဗိတိန္မွာ ပထမဆုံး အေနနဲ႔ ကေလးေတြ ေမြးဖြားလိုက္တယ္လို႔ အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ မိဘဆီက ရွားပါးတဲ့ မ်ိဳးရိုးဗီဇ ေရာဂါေတြ ကေလးေတြကို မကူးစက္ေစဖို႔ ဒီလို ျပဳလုပ္ၾကတာပါ။
ၿဗိတိန္မွာ အဲဒီနည္းနဲ႔ ေမြးဖြားထားတဲ့ ကေလး ၅ ေယာက္ ရွိတယ္လို႔ ၿဗိတိန္ က်န္းမာေရး အာဏာပိုင္က ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မိဘေတြရဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကိုေတာ့ လၽွို႔ဝွက္ထားပါတယ္။
မွားယြင္းတဲ့ Mitochondria ပါတဲ့ မိခင္ ကေန ကေလးထံကို မကူးစက္ေအာင္ ကာကြယ္တဲ့ ဥပေဒကို ၿဗိတိန္မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ျပဌာန္းခဲ့ပါတယ္။ လူ ၃ ေယာက္ရဲ့ DNA ကို ေပါင္းစပ္ကာ ေမြးဖြားထားတဲ့ ကမၻာ့ ပထမဆုံး ကေလးကို အေမရိကန္မွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။
မွားယြင္းတဲ့ Mitochondria ပါတဲ့ မိခင္ေတြကေန ကေလးကို ကူးစက္ရင္ ကေလးမွာ ႂကြက္သား၊ အာ႐ုံေၾကာ၊ ႏွလုံးနဲ႔ ဦးေႏွာက္ ျပႆနာေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ၿဗိတိန္မွ ကေလး ၂၀၀ မွာ ၁ ေယာက္ဟာ အဲဒီ မွားယြင္းတဲ့ Mitochondria နဲ႔ ေမြးဖြားေနၾကပါတယ္။
Ref : khaosodenglish / DigitalTimes