ကိုဗစ္(၁၉)ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ၁ ဦးရွိခဲ့ၿပီး အတည္ျပဳလူနာသစ္ ၂၅၄ ဦးထပ္ေတြ႕

ကိုဗစ္(၁၉)ေရာဂါေၾကာင့္ ေမ ၁၀ ရက္တြင္ ေသဆုံးသူ ၁ ဦးရွိခဲ့ၿပီး ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈမ်ားအရ အတည္ျပဳလူနာသစ္ ၂၅၄ ဦးထပ္မံေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္ဟု က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေမ ၁၀ ရက္ ည ၈ နာရီ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေမ ၉ ရက္ည ၈ နာရီမွ ၁၀ ရက္ည ၈ နာရီအတြင္း ဓာတ္ခြဲနမူနာ ၁၁၁၉၂ ခုအားစစ္ေဆးခဲ့ရာ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာသစ္ (၂၅၄)ဦးကိုေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိမႈရာ ခိုင္ႏႈန္းမွာ(၂ ဒသမ ၂၇)ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ကိုဗစ္(၁၉)သံသယလူနာမ်ား၊ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာႏွင့္ အနီးကပ္ထိေတြ႕ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ အသြားအလာကန္႔သတ္ထားရွိသူမ်ားအား ကိုဗစ္(၁၉)ေရာဂါရွိ/မရွိ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးျခင္းအား ပုံမွန္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိရာ ယေန႔အထိ ဓာတ္ခြဲနမူနာေပါင္း(၁၀၄၇၃၃၁၃)ခုအားစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ကိုဗစ္(၁၉)ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ (၆၃၆၆၄၂)ဦးရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားအား ေနအိမ္တြင္သီးျခားထားရွိျခင္းႏွင့္ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ သီးျခားထားရွိ ကုသမႈေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့၍ ယေန႔အထိျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာသူ(၆၁၅၅၁၄)ဦးရွိၿပီျဖစ္ကာ ေမ ၁၀ ရက္က ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ၁ ဦးရွိ၍ ယေန႔အထိေသဆုံးသူ(၁၉၄၉၃)ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။