ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွူးဦးပိုက္ေထြးႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ့သစ္ၿမိဳ့နယ္ ၿမိဳ့နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွူး ဦးပိုက္ေထြးသည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ့သစ္ၿမိဳ့နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ့နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား အရံပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ဗဟိုအတြင္းေရးမွူး ဦးပိုက္ေထြးမွ လမ္းညႊန္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ပါတီ၏ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ နိုင္ငံအတြင္းျဖစ္ေပၚေနေသာ လတ္တေလာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အားေပးစကားမ်ားေျပာၾကားကာ ၿမိဳ့နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ လက္ရွိၾကဳံေတြ႕ေနရေသာအေျခအေနမ်ားအား ျပန္လည္တင္ျပခဲ့မွုမ်ားအား ေဆြးေႏြးမွုမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။