ေအာင္လံၿမိဳ့နယ္၊ ျပလို့အေျခစိုက္ Quarantine Center သို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ Mask (၄၀၀) ခု၊ လက္သန႔္ေဆး (၁၀) ဗူး ႏွင့္ ေငြ ၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္ လွဴဒါန္း

 

၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ေအာင္လံၿမိဳ့နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဇယ်ေက်ာ္ထင္ ဦးတင္ေအာင္ခ်စ္၊ အမွတ္ (၂) တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးစန္းလြင္(ခ)ဦးခ်ိဳငယ္ ႏွင့္ ေအာင္လံၿမိဳ့နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား စုေပါင္း၍ ေအာင္လံၿမိဳ့နယ္၊ ျပလို အေျခစိုက္ Quarantine Center သို့ Mask (၄၀၀)ခု၊ လက္သန႔္ေဆး (၁၀)ဗူး၊ ေငြ ၁၅၀, ၀၀၀ က်ပ္၊ စုစုေပါင္း ကာလတန္ဖိုး ၁၉၀,၄၀၀ က်ပ္ ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလအတြင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာင္မရွင္က ကန႔္သတ္ထားသည့္ ေငြေၾကး ပမာဏ၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၊ Covid-19 စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား စသည့္ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိသည့္အတြက္ ေနရာအလိုက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမၽွာ္မွန္းသေလာက္ ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ မျဖစ္နိုင္ေသးတာကို သည္းခံၾကဖုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

#UTinAungChit