ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင္႔ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို ေက်းလက္ေဒသ ရပ္မိရပ္ဖႏွင္႔ ျပည္သူမ်ားက ႀကိဳဆို

 

ေဝါ ေအာက္တိုဘာ

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး (အေရွ႕ပိုင္း) တြဲဖက္ တာဝန္ခံေဝါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးလွသိန္းသည္ ေဝါၿမိဳ႕နယ္ သူရဲသမိန္ ေက်းရြာရွိ မဲဆႏၵရွင္ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ားထံ ယမန္ေန႔နံနက္ပုိင္းက သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ရာ သူရဲသမိန္ေက်းရြာရွိ ေက်းလက္ေဒသမွ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၊ ပါတီဝန္းရံသူမ်ားက လႈိက္လွဲစြာ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။