ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဘာလည္က်ြန္းေဒသ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင္႔ ပါတီဝင္မ်ားအား ေတြ႕ဆုံ

 

ရန္ကုန္ စက္တင္ဘာ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင္႔ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ပါဝင္ယွဉ္ၿပိဳင္မည္႔ လြတွ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ပါတီဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္၊ ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာေနလင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးသန္းျမင္႔၊ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းရီတို႕သည္ ၫြန္႕ေပါင္းေက်းရြာအုပ္စု ႀကိဳ႕ပင္ဝိုင္းေက်းရြာ၊ ကၿမိဳင္ေက်းရြာအုပ္စု ေညာင္ေလး ပင္ ေက်းရြာရိွ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ေဒသခံပါတီဝင္မ်ားႏွင္႔ ယမန္ေန႕ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက ပါတီဝင္မ်ား ေနအိမ္၌ ေတြ႕ဆုံ မိတ္ဆက္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ေဒသခံမ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ားအား ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာမ်ား၊ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရး၊ ပါတီစည္း႐ုံးေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆြးေႏြး ေျပာၾကားျခင္း၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ား ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေတြ႔ဆုံပြဲေနရာသုိ႕ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေက်းရြာပါတီဥကၠ႒၊ ပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ား လိုက္ပါခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဇာ္သိန္း (ထန္းတပင္)