ေရဦးတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားပုံပါ ဗီႏိုင္းဆိုင္းဘုတ္တင္

 

ေရဦး စက္တင္ဘာ

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေရႊဘိုခ႐ိုင္ ေရဦးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီခန္႔က ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအား ကိုယ္စားျပဳ၍ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစုံ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားပုံပါ ဗီႏိုင္း ဆိုင္းဘုတ္တင္ မဂၤလာ အခမ္းအနား က်င္းပခဲ့သည္။

ေသာင္းေဌး(ေရဦး)