ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းရန္ အလွဴေငြမ်ား လွဴဒါန္း

 

ေရၾကည္ စက္တင္ဘာ

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ခ႐ုိင္ ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ေတာင္လယ္ သုသာန္လမ္းကြန္က ရစ္ခင္းရန္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီက က႐ုဏာ လူမႈကူညီေရး အသင္း႐ုံးသို႔ သြားေရာက္ကာ အလွဴေငြမ်ား ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

သြားေရာက္လွဴဒါန္းရာတြင္ ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ုံးမွ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီ အမ်ဳိးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚအိအိေခ်ာသည္ ေရၾကည္ၿမိဳ႕ရွိ က႐ုဏာလူမႈကူညီေရး အသင္း႐ုံး သို႔သြားေရာက္ကာ ေတာင္လယ္သုသာန္လမ္း ခင္းရန္အတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားထံ အလွဴေငြက်ပ္တစ္သိန္း သုံးေသာင္းကို လွဴဒါန္းခ့ဲၿပီး က႐ုဏာလူမႈကူညီေရး အသင္းဥကၠ႒က အလွဴေတာ္ေငြမွတ္တမ္း ျပန္လည္ေပးအပ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆန္းတင့္(ေရၾကည္)