ပါတီဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲႏွင့္ပါတီဝင္မ်ားေတြ႕ဆံုပြဲက်င္းပ

 

အုတ္တြင္း မတ္ ၂၈

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အုတ္တြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ဆြဲလဲေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စု ပါတီဥကၠ႒ ဦးမင္းႏိုင္ေနအိမ္တြင္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေက်းရြာ အုပ္စုျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲ က်င္းပခဲ့သည္။

ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲ အခမ္းအနား သို႔ ေတာင္ငူခ႐ိုင္ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီေကာ္မတီ ဝင္ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ တာဝန္ခံ ဦးလြင္ျမင့္၊ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕ နယ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္၊ အတြင္းေရး မွဴးဦးႏိုင္ဝင္းႏွင့္အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ဆန္းဦး၊ ေဒၚခင္ေထြးေမာ္၊ ၿမိဳ႕နယ္အရန္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးဝင္းႏိုင္၊ ရပ္ေက်းပါတီ ဥကၠ႒ မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေစာထြန္းတို႕ ပါဝင္ေသာအဖြဲ႕သည္ ဆြဲလဲေခ်ာင္း ေက်းရြာသို႔ေရာက္ရွိၿပီးျပည္ေထာင္ စုၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ဆိုင္းဘုတ္ တင္ပြဲႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ခဲ့သည္။

ယင္းေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ဦးဝင္းျမင့္က အဆိုပါ ဆိုင္းဘုတ္တင္ရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းတင္ ျပၿပီး ပါတီဝင္မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးမိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီးေတာင္ငူ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးလြင္ျမင့္က ၂ဝဝ၈ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သိေကာင္းစရာအေၾကာင္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနကာယံ(အုတ္တြင္း)