ပါတီဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ဦးခင္ရီဒဂံုအေရွ႕ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

 

မတ္လ ၁၅

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအေရွ႕ပိုင္းခရိုင္ဒဂံုအေရွ႕ျမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီေကာ္မတီရံုးတြင္မတ္လ(၁၅)ရက္နံနက္(၁၀)နာရီကဒဂံုအေရွ႕ျမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားရပ္ေက်းပါတီဥကၠဌမ်ားေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႕ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲသို႕ပါတီဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ရန္ကုန္တိုင္းျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီတာဝန္ခံဦးခင္ရီတိုင္းပါတီအတြင္းေရးမႈးေဒါက္တာေက်ာ္စိုးႏွင့္တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားအေရွ႕ပိုင္းခရိုင္ပါတီဥကၠဌဦးစိန္ျမင့္ႏွင့္ခရိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားျမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌဦးျမင့္ခိုင္ႏွင့္ျမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားရပ္ေက်းပါတီဥကၠဌမ်ားႏွင့္ရပ္ေက်းပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။

အစီအစဥ္အရျမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌႏွင့္ျမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားရပ္ေက်းပါတီဥကၠဌမ်ားေကာ္မတီဝင္မ်ားမွတစ္ဦးခ်င္းမိတ္ဆက္ၾကသည္။

ထို႕ေနာက္ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ရန္ကုန္တိုင္းျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီတာဝန္ခံဦးခင္ရီမွအမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ယေန႕ဒဂံုအေရွ႕ျမိဳ႕နယ္သို႕လာေရာက္ရျခင္းမွာရည္ရြယ္ခ်က္ႏွစ္ခ်က္ျဖစ္လာေရာက္ခဲ႕ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းယေန႕ျဖစ္ေနသည့္နိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္
၂၀၂၀ေအာင္နိုင္ေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုေဆြးေႏြးမွာၾကားရန္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားျပီးလက္ရွိနိုင္ငံေရးျဖစ္ေပၚေနမႈမ်ားကိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ရွင္းလင္းေျပာၾကားျပီး၂၀၂၀ပါတီေအာင္နိုင္ေရးအတြက္နိုင္ငံေရးဆန္ေသာစည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္တိုင္းခရိုင္ျမိဳ႕နယ္ရပ္ေက်းပါတီဥကၠဌမ်ားဟန္ခ်က္ညီညီလက္တြဲေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလုပ္ငန္းလမ္းညႊန္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲသည္။

ဆက္လက္၍ဒဂံုအေရွ႕ျမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌဦးျမင့္ခိုင္မွပါတီဝင္မ်ားကိုယ္စားျမိဳ႕နယ္ပါတီ၏လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကိုတင္ျပသည္။
ထို႕ေနာက္ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ဦးခင္ရီမွနိဂံုးခ်ဴ ပ္အမွာစကားေျပာၾကားျပီးေတြ႕ဆံုပြဲအခမ္းအနားကိုရုပ္သိမ္းခဲ႕ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ထိန္ဝင္း(YGN)