ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးဦးေဆာင္ေသာအဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန အိႏၵိယအေရွ႕ ေျမာက္ပိုင္းေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အိႏၵိယစီးပြားေရး စက္မႈႏွင့္ၿမိဳ႕ျပေလေၾကာင္းပ်ံသန္း ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး

 

ရန္ကုန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇

အိႏိၵယသမၼတႏုိင္ငံအစုိးရ၏ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ အိႏိၵယႏုိင္ငံ နယူးေဒလီၿမိဳ႕သုိ႔ေရာက္ရွိေနေသာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး ဦးေဆာင္သည့္ အဆင္ျမင့္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐ံုးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အိႏၵိယအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး Dr. Jitendra Singh၊ အိႏၵိယစီးပြားေရး၊စက္မႈႏွင့္ၿမိဳ႕ျပေလေၾကာင္းပ်ံသန္းေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီးSuresh Prabhu ႏွင့္Institute of Election Commission of India မွ အဆင့္ျမင့္အၾကံေပးDr. Bhagban Prakash ဦးေဆာင္ေသာ ဦးစီးအဖြဲ႕ႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌး ဦးေဆာင္ေသာ အဆင့္ျမင့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ယေန႔ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၁ဝး၃ဝ နာရီမွ မြန္းတည့္ ၁၂နာရီအထိ ကာကြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေသာ စက္႐ံုျဖစ္သည့္ Bharat Electronic စက္႐ံုသို႔ သြား ေရာက္ေလ့လာခဲ့ရာ အေထြ ေထြမန္ေနဂ်ာျဖစ္သူJoydeep Majumdar က စက္႐ံုႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး ဦးေဆာင္ ေသာ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္Bharat Electronic စက္႐ံုအတြင္း လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈေလ့လာ ခဲ့သည္။
ပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးဦးေဆာင္ေသာ အဆင့္ျမင့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐ံုး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အိႏၵိယအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဝန္ႀကီးDr. Jitendra Singh ၊ အိႏၵိယစီးပြားေရး၊ စက္မႈႏွင့္ၿမိဳ႕ျပေလေၾကာင္း ပ်ံသန္းေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီးSuresh Prabhuတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ထုိ႔ေနာက္ ပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌး ဦးေဆာင္ေသာ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၅း၁၅ နာရီတြင္ Institute of Election Commission of India မွ အဆင့္ျမင့္အၾကံေပးDr. Bhagban Prakash ဦးေဆာင္ေသာ ဦးစီးအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ကာ ေကာ္မရွင္မွ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာမ်ား ကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
NG