ေအာင္ပြဲရေရွ႔တန္းျပန္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆို

 

ပဲခူး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ေဒၚစန္းစန္းလြင္ ဦးေဆာင္ေသာပါတီဝင္မ်ားသည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ပုိင္းက ဘုရားကေလးေက်း ရြာအနီးရွိ အမွတ္(၇)ေျချမန္တပ္ရင္းမွ ေအာင္ပြဲရေရွ႕တန္းျပန္တပ္မေတာ္ သားမ်ားအား ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ တပ္မိသားစုဝင္ မ်ားႏွင့္အတူ ေအာင္သေျပပန္းမ်ားျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုၾကသည္။

ထို႔အတူ ပဲခူးျမိဳ႕ရွိ အမွတ္(၇၇)ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္မွ ေအာင္ပြဲရ ေရွ႕တန္းျပန္တပ္မေတာ္သားမ်ားကိုလည္း ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တပ္မိသားစုဝင္မ်ားက ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆို ၾကေၾကာင္း သိရသည္။