ေျမာက္ကိုရီးယား အႀကီးတန္းအာဏာပိုင္သုံးဦးကို အေမရိကန္က ပိတ္ဆို႔ရန္ လုပ္ေဆာင္

ဝါရွင္တန္ ဒီဇင္ဘာ ၁၁

အေမရိကန္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတို႔၏ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေအာင္ျမင္တိုးတက္မႈ သိသိသာသာ မျဖစ္ထြန္းေသးခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားမွ ထိပ္တန္း အာဏာပိုင္ သုံးဦးကို လူ႔အခြင့္အေရး အလြဲသုံးျပဳလုပ္မႈျဖင့္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားခ်မွတ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း အင္န္အိတ္ခ္်ေက သတင္း တစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထားမ်ားအရ အေရးယူပိတ္ဆို႔မည့္ အာဏာပိုင္တစ္ဦးမွာ ကိုရီးယားအလုပ္သမား ပါတီ၏ ဗဟိုေကာ္မတီဒုတိယဥကၠ႒ ခ်ဳိေယာင္ဟယ္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းသည္ ပါတီ၊ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ေနာက္တစ္ဦးမွာ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဂ်ဳံက်ဳံထယ္ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ဆင္ဆာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ အာဏာအလြဲသုံးမႈမ်ားကို ညႊန္ၾကားေနသူ ျဖစ္သည္ဟု အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လြတ္လပ္စြာ ေရးသားေဖာ္ျပခြင့္ကို ဖိႏွိပ္သည္ဟုဆိုကာ ေနာက္ထပ္အႀကီးတန္း အာဏာပိုင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ပတ္ကြမ္ဟို ကိုလည္း အေမရိကန္က ပိတ္ဆို႔မႈျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။

ပိတ္ဆို႔မႈသည္ ေဖာ္ျပပါပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ထိခိုက္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလည္း တားျမစ္ပိတ္ပင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈသည္ ကၻာေပၚတြင္အဆိုးရြားဆုံး လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈျဖစ္သည္ဟု အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘ႑ာေရးအတြင္းဝန္ စတီဗင္ျမဴခ်င္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ကိုမားေရာဂါျဖင့္ ၿပံဳယမ္းမွျပန္ေရာက္လာၿပီး ေသဆုံးသြားခဲ့သည့္ ေအာ္တိုဝမ္ဘီယာကိစၥကို ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယား သည္ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ျဖင့္ထိန္းသိမ္းထားစဥ္အတြင္း ရက္စက္စြာျပဳမူဆက္ဆံခဲ့သည္ဟု အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက စြပ္စြဲထားေၾကာင္းသိရသည္။

ေနာက္ဆုံးျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားသည္ အလြန္သိသာထင္ရွားခဲ့ၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယား အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ျပင္းထန္သည့္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။

အင္န္အိတ္ခ္်ေက