ကန္ႀကီးေဒါင့္တြင္ ဗဟုိအမ်ဳိးသမီးညီလာခံအႀကိဳႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲက်င္းပ

 

ဖ်ာပံု ေအာက္တိုဘာ ၉

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ကန္ ႀကီးေဒါင့္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပါတီကႀကီးမွဴး၍ ဗဟုိအမ်ဳိးသမီးညီလာခံအႀကိဳ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ကန္ႀကီးေဒါင့္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ခန္းမ၌ ယမန္ေန႔နံနက္၁ဝနာရီတြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ေရွးဦးစြာ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ခုိင္ ၿဖဳိးပါတီဥကၠ႒ ဦးညဏ္လင္းက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေနာက္ တုိင္းေဒသႀကီးပါတီ ေကာ္မတီဝင္ေဒၚခင္ေစာမူးကဗဟုိ အမ်ဳိးသမီးညီလာခံက်င္းပရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ ရပ္ကြက္ေက်း ရြာ အမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား က ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရးျမႇင့္တင္ေရး အခန္းက႑ စာတမ္းကုိလည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိး သမီးမ်ားအတြက္အမ်ဳိးဂုဏ္၊ဇာတိ ဂုဏ္ထိန္းသိမ္းေရး၊ အမ်ဳိးသမီး မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ႐ုိးရာ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးစံႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ေရးစာတမ္းကုိလည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဘဝလုံျခံဳမႈ၊ ၿငိမ္း ခ်မ္းသာယာမႈႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစာတမ္းကုိ လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသမီးပါတီ ဝင္အသစ္မ်ား စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ပါတီဝင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား စဥ္ဆက္ မျပတ္ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေရး စေသာ စာတမ္းမ်ားတင္သြင္းခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ဳိးသမီး ညီလာခံအႀကိဳႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွ တုိင္းေဒသႀကီးအမ်ဳိးသမီးညီလာ ခံ၊ဗဟုိအမ်ဳိးသမီးညီလာခံသုိ႔တက္ ေရာက္ရမည့္သူတုိ႔အားအမည္စာရင္း တင္သြင္းခဲ့ၾကၿပီး အခမ္းအနားသုိ႔ တုိင္းပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ုိင္ ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ပါတီေကာ္ မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား အင္အား ၃၁၅ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာ္စိုးမိုး(ဖ်ာပံု)