ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင္႕ဖြြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိအမ်ဳိးသမီးညီလာခံ အႀကိဳႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲက်င္းပ

 

ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တုိဘာ ၁

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ အမ်ဳိးသမီးညီလာခံ အႀကိဳ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပခဲ့သည္။

အခမ္းအနားကို အပိုင္းသံုးပိုင္း ခြဲက်င္းပရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အလံ အေလးျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း သံၿပိဳင္သီဆို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အခမ္းအနားကိုအခမ္းအနားမွဴး အျဖစ္ ေဒၚႏိုင္ႏိုင္ေမာ္ႏွင့္တြဲဖက္အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ ေဒၚခင္ မုန္းေမ့တို႔က တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾက သည္။ အခမ္းအနား ပထမပိုင္းတြင္ သဘာပတိေဒၚခင္ခင္လွႏွင့္သဘာပတိအဖြဲ႕ ဝင္မ်ားေနရာယူၿပီးေနာက္ေနျပည္ေတာ္ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ႏႈတ္ ခြန္းဆက္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚတင္သႏၲာေအးက အမ်ဳိးသမီးညီလာခံ အႀကိဳႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲက်င္းပမည့္ အစီ အစဥ္မ်ား ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
အခမ္းအနားဒုတိယပိုင္းတြင္ အစုအဖြဲ႕ ေလးဖြဲ႕တုိ႔မွ (က)အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေရးအခန္းက႑ျမႇင့္တင္ေရး၊(ခ)အမ်ဳိး သမီးမ်ား၏ဘဝလံုျခံဳမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ မႈႏွင့္လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ (ဂ)အမ်ဳိးသမီးထုအတြင္း အမ်ဳိးဂုဏ္၊ဇာတိ ဂုဏ္ထိန္းသိမ္းေရး၊အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏အခြင့္ အေရးမ်ားကို ႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံ ႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ေရး၊ (ဃ)အမ်ဳိးသမီးပါတီဝင္သစ္မ်ားစု ေဆာင္းေရးႏွင့္၂ဝ၂ဝျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပါတီဝင္အမ်ဳိး သမီးမ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့က်င့္ပ်ိဳး ေထာင္ေပးေရးစာတမ္းမ်ား ေဆြးေႏြးျပဳစု ေရးသားခဲ့ၾကသည္။

တတိယပိုင္း ျပန္လည္က်င္းပရာတြင္ အစုအဖြဲ႕ေလးဖြဲ႕က ေဆြးေႏြးတင္သြင္း ခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္၊ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို သဘာပတိမွ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊အတည္ ျပဳျခင္း၊ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းကိုျပဳလုပ္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ၿပီး ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းေဌးက အခမ္းအနားနိဂံုးခ်ဳပ္အမွာ စကားေျပာၾကားကာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးေဟ့ သီခ်င္းျဖင့္အခမ္းအနား႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ အတြင္းေရးမွဴးဦးေဌးဝင္း၊အမ်ဳိးသမီးေရးရာ တာဝန္ခံျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမေကာ္မတီဝင္ ေဒၚသီတာေထြးႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ဦးေအာင္ႏိုင္ ဦးႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းေဌးႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်း ဥကၠ႒မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား အင္ အား ၂ဝဝ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္ေအာင္