စာအုပ္လွဴဒါန္းပါက အခမဲ့ပို႔ေဆာင္ေပးမည့္စနစ္ ျမန္မာ့စာတိုက္လုပ္ငန္းက ေဆာင္ရြက္မည္

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့စာတိုက္လုပ္ငန္းအေနနဲ႔ စာအုပ္ေတြလွဴဒါန္းလို႔ရွိရင္ အခမဲ့ ပို႔ေဆာင္ေပးမယ့္ စနစ္ကို စတင္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးမွာရွိတဲ့ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဖြင့္လွစ္ထားရွိတဲ့ လူထုအေျချပဳဗဟိုဌာနေတြ (စာၾကည့္ တိုက္ေတြ) ကို စာအုပ္ေပးပို႔ လွဴဒါန္းလိုလို႔ရွိရင္ အခမဲ့ေပးပို႔မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအႏွံ႔ မွာတည္ရွိတဲ့ စာတိုက္ေပါင္း ၇၉၃ ႐ံုးကေန ေဆာင္ရြက္ေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္္မာ့စာတိုက္လုပ္ငန္းက သိရပါတယ္။

အဲဒီအခမဲ့ေပးပို႔ႏိုင္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွာ စတင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့စာတိုက္လုပ္ငန္း အေနနဲ႔ အရံႈးေပၚေနတဲ့ၾကားကေန ျပည္သူေတြ စာဖတ္ႏႈန္းျမင့္တက္ေစဖို႔ တစ္ဖက္ တစ္လမ္း ကေန ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးတာလို႔ ဆိုပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း