မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးပြဲ ေဇယ်ာသီရိျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ တက္ေရာက္ကူညီစိုက္ပ်ဳိးေပးခဲ့

 

ဇူုလုိင္ ၊ ၁၈

ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ က်ည္ေတာင္အုပ္စု က်ည္ေတာင္ေခါမရြာတြင္ (၁၈.၇. ၂၀၁၈) ရက္ေန ့နံနက္ပိုင္းက ေက်းရြာ အ.ထ.က (၁၆) စာသင္ေက်ာင္းက ဦးစီးၿပီး မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ရာသို ့ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ
ဥကၠဌ ဦးႏူိင္ဦး ေခါင္းေဆာင္ေသာ ပါတီဝင္အဖြဲ ့မ်ား သီဟေသြးလူငယ္မ်ားႏွင့္ရပ္ေက်းအဖြဲ ့ စုစုေပါင္း အင္အား(၅၀)ဦးျဖင့္ က်ြန္းပင္ (၁၂၀၀) စိုက္ပ်ဳိးပြဲအား
တက္ေရာက္ကူညီစိုက္ပ်ဳိးေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Akaris Arthawka