ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း ပထမေန႔တြင္ သေဘာထား တိုက္ဆုိင္မႈ မရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေနတိုးအႀကီးအကဲ ၀န္ခံ

ဘရပ္ဆဲလ္၊ ဇူလိုင္ ၁၂

ဘရပ္ဆဲလ္တြင္ ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္က က်င္းပေသာ ေနတိုးထိပ္သီးအစည္းအေ၀း ပထမေန႔ ၿပီးဆုံးသြားေသာ္လည္း အဖြဲဲ႔၀င္ မဟာမိတ္မ်ားၾကားက သေဘာထား မတိုက္ဆိုင္မႈမ်ားကို ညွိႏႈိင္းႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ေနတိုး အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က ၀န္ခံေျပာၾကားသည္။

ကုန္သြယ္ေရးကဲ့သို႔ေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ မက္ဆီဒိုးနီးယားႏုိင္ငံအား ဖိတ္ၾကားရန္ သေဘာတူျခင္း အပါအ၀င္ ေနတိုး မဟာမိတ္ ခိုင္ၿမဲေရး အေရးႀကီးေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားက ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ဂ်င္းစေတာတန္ဘတ္က အေလးထား ေျပာသည္။

“ဒီအေရးႀကီးတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်ႏိုင္တာဟာ ဒီကေန႔မွာ ဥေရာပနဲ႔ ေျမာက္အေမရိကားတို႔ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပသလိုက္တာပဲ။ ေနတိုးအဖြဲ႔ဟာ ရွင္သန္ေနဆဲျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံသားေပါင္း တစ္ဘီလီယံနီးပါးအတြက္ လုံၿခံဳေဘးကင္းေရးကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သံႏၵိဌာန္ ခ်ထားတယ္။”ဟု ၎က ေျပာေၾကာင္း သတင္းျပန္ၾကားေရးအတြင္း၀န္ အိုအန္နာလန္ဂီစကူအရ သိရသည္။

ယခု အစည္းအေ၀း ပထမေန႔သည္ ဂ်ာမနီကို ႐ုရွသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔မ်ား ၀ယ္ယူေနျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားကိုလည္း သေဘာတူထားေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီေအာင္  မလုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔အေပၚ အေမရိကန္ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္သြားခဲ့သည္။

EFE_EPA