ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ တာဝန္ခံမ်ား လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး ျပဳလုပ္

 

မြန္ျပည္နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီ႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ယေန႔ ဇူလုိင္ ၉ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီခ်ိန္တြင္ ျပည္နယ္၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမဳိ႕နယ္ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ တာဝန္ခံမ်ား လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
အဆုိပါအစည္းအေဝးတြင္ ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းေမာ္ဦးမွ တာဝန္ခံမ်ားအေနျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားအား ဝုိင္းဝန္းကူညီေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္တက္ေသာ ေရႀကီးမႈျပႆနာမ်ားအား ဝုိင္းဝန္းအေျဖ႐ွာ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္ ဗဟုိပါတီရဲ႕ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
ယင္းေနာက္ ျပည္နယ္ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာတာဝန္ခံမွ ေ႐ွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး၊ ခ႐ုိင္(၂) ခ႐ုိင္မွ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာတာဝန္ခံမွ လုိအပ္သည္မ်ားအား တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ဆက္လက္ၿပီး (၁၀) ၿမဳိ႕နယ္မွ ေရးရာတာဝန္ခံမ်ားမွ ဆက္လက္တင္ျပေဆြးေႏြးရာ ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွွဴးမွ ျပန္႐ွင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး မြန္းလြဲ ၁၂း၁၅ နာရီခ်ိန္တြင္ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး ၿပီးေျမာက္ခဲ့သည္။