ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္ ပါတီမ်ားႏွင့္ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာဒိန္းမတ္အင္စတီက်ဳမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအားလက္ခံေတြ႔ဆံု

 

ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္သည္ ပါတီ မ်ားႏွင့္ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာဒိန္းမတ္ အင္စတီက်ဳ(DIPD)မွ တာဝန္ရွိသူ မ်ားအား ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခြဲက ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္ ေနျပည္ေတာ္ ဧည့္ခန္းမ(၅)တြင္ လက္ခံေတြ႕ဆံု သည္။

ယင္းသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ေဒသႏၲရ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး က႑ ျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္ မ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။
အဆိုပါ ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးေဒါက္တာ စန္းစန္းႏြယ္ႏွင့္အတူ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ ဦးလွသိန္း၊ ဗဟိုေကာ္ မတီဝင္ ေဒၚခင္ေရႊျမင့္တို႔ တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ပါတီမ်ားႏွင့္ ဒီမို ကေရစီဆိုင္ရာ ဒိန္းမတ္အင္စတီ က်ဳ(DIPD) မွ ေဒၚေခ်ာစႏၵီႏွင့္ အတူ အဖြဲ႕ဝင္ႏွစ္ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

မိုးေဇာ္(ေနျပည္ေတာ္)