၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံသို႔ ေလ့လာသူအျဖစ္ ဖိတ္ၾကားပါက တက္ေရာက္မည္ဟု နာဂလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေျပာ

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ- ၂၁ ရာစု ပင္လံု တတိယအစည္းအေဝးသို႔ ေလ့လာသူအျဖစ္ ဖိတ္ၾကားပါက တက္ေရာက္မည္ဟု နာဂအမ်ိဳးသား ဆိုရွယ္လစ္ေကာင္စီ (NSCN-K) အဖြဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေက်ာ္ဝမ္းစိန္က ေျပာသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ထိုးရန္ ျငင္းဆိုထားသည့္ နာဂအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီက က်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံသို႔ ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယခု အစိုးရလက္ထက္တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ- ၂၁ ရာစု ပင္လံုအစည္း အေဝး ႏွစ္ႀကိမ္စလံုး တက္ေရာက္ျခင္းမရွိေပ။

‘‘ဖိတ္စာေပးလာတယ္ဆို တက္ဖုိ႔ေတာ့ ဆံုးျဖတ္ထားတာရွိတယ္’’ဟု ဦးေက်ာ္ဝမ္းစိန္က ဇူလုိင္အတြင္း က်င္းပရန္ စီစဥ္ေနသည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု တတိယအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ ရန္အဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ထားမႈကို ေျပာသည္။ ျမန္မာ-အိႏၵိယနယ္စပ္ အေျချပဳ နာဂလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ NSCN-K ကို NCA တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ထိုးရန္ အစိုးရဘက္က တိုက္တြန္းထားသည္။ လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ NSCN-K တုိ႔ ႏွစ္ႀကိမ္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးထားသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔က်ေတာ့ ႏွစ္ႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တဲ့ အခါက်ေတာ့ NCA က တစ္ႏုိင္ငံတည္းနဲ႔သြားတဲ့ ကိစၥဆုိေတာ့ အဆင္မေျပတာက ဒါေတြပါ’’ဟု ဦးေက်ာ္ဝမ္းစိန္က နာဂအဖြဲ႕ NCA မထိုးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျပာသည္။ NSCN-K သည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ၂၀၁၂ တြင္ တုိင္းအဆင့္ အပစ္ရပ္စဲေရး ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးရန္ အိႏၵိယႏုိင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဆက္စပ္မႈမ်ားရွိေန သျဖင့္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိ ေၾကာင္း NSCN-K က ေျပာၾကားသည္။

NSCN တြင္ ေခါင္းေဆာင္အမည္ကို အစြဲျပဳၿပီး NSCN-K ႏွင့္ NSCN-MI ဟူ၍ အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ ရွိသည္။ NSCN-MI သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံအတြင္း တည္ရွိၿပီး အိႏၵိယႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူထားေသာ္ လည္း NSCN-K ႏွင့္ အိႏၵိယတပ္ တုိ႔အၾကား တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

7day daily