အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရး အေရးႀကီးသထက္ ႀကီးလာၿပီ

 

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥမ်ားစြာကို တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးခဲ့ဖူးေသာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဟာင္းတစ္ဦးက ”က်ယ္ျပန္႔ၿပီး ျခံဳငံုမိတဲ့ လံုျခံဳေရး အစီအစဥ္တစ္ခုဆြဲဖို႔ လိုေနေၾကာင္း” ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔ MCN TV News ႐ံုးခန္းမေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းတြင္ ေျပာခဲ့သည္။
အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားကို ညအခါလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ၿပီး ေန႔အခါ ရြာထဲ အိမ္ထဲ မိသားစုထဲျပန္ဝင္ေရာက္ခိုေအာင္းၿပီး ႐ိုး႐ိုးျပည္သူဟန္ေဆာင္ထားသူမ်ား ကို ”အခ်ိန္ပိုင္းသူပုန္” သို႔မဟုတ္ ေျပာက္က်ားအၾကမ္းဖက္သမား သို႔မဟုတ္ က်ားငစဥ္းလဲမ်ား၊ သူခိုးဓားျပလူသတ္သမားမ်ားဟု သတ္မွတ္ႏုိင္ပါသည္။ ဥပေဒအျပင္ဘက္ကလူမ်ားဟုလည္း ေခၚႏိုင္ပါသည္။ ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္တစ္ဝိုက္ ကဆိုလွ်င္”ကုလားဆိုး”မ်ားဟုပင္ ေခၚေဝၚေရးသားခဲ့ၾကသည္။ မမွားပါ။ ဘဂၤါလီအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားအုပ္စုဟုလည္း ဆိုရပါမည္။
ထိုသို႔ အၾကမ္းဖက္ၿပီး သူပုန္လုပ္ရပ္က်ဴးလြန္ထားသူမ်ားက သူတို႔လိပ္ျပာ သူတို႔မလံုဘဲ တကယ့္တကယ္ ျမန္မာ့လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ ရဲအဖြဲ႕မ်ား၊ ျပည္သူ မ်ားက ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရွင္းလင္းေသာအခါ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ အေျပးအလႊား ထြက္ေျပးသြားၾကေလသည္။ သိန္းသန္းခ်ီသည္ဟု အေနာက္မီဒီယာမ်ားက တိုက္ခတ္အသံလႊင့္ေပးေနေသာ္လည္း ၄င္းတို႔သည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ထားေသာ အၾကမ္းဖက္ရာဇဝတ္သားမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း အမွန္တရားမီးေရာင္ေအာက္မွာ ထင္းခနဲ လင္းခနဲ ျမင္ေတြ႕ရသည္။
အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕၊ ရွမ္းေျမာက္လား႐ိႈးက ၂ဝ၁၅ ေမလ ၂၂ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ ၆/၂ဝ၁၅ ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ျပည္သူအတြက္ဆိုၿပီးဖြဲ႕စည္းထားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အသီးသီးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရးအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္ေန ေသာ ဘဂၤါလီကုလားဆိုးေသာင္းက်န္းသူမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွလက္ခံေပးရန္ တစ္ဖက္သတ္ဖိအားေပးေနခ်ိန္တြင္ ႏႈတ္ဆိတ္ေနၾကျခင္းကို ျပင္းထန္စြာ ႐ႈတ္ခ်သည္ဟု ဆုိထားသည္။
ယေန႔အာဏာရပါတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူတစ္ဦးက ေလွစီးဒုကၡသည္ ဘဂၤါလီမ်ားကို ႏိုင္ငံသားအျဖစ္လက္ခံသင့္ေၾကာင္း တရားဝင္ေျပာဆိုခဲ့ဖူး ေၾကာင္း ၃၁-၅-၂ဝ၁၅ သတင္းစာႀကီးတစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ယင္းသည္ ယေန႔ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရးအသိ၊ သတိမရိွျခင္း၏ ျပယုဂ္ဆိုးျဖစ္သည္။ သူခိုးဓား႐ိုးကမ္းျခင္းျဖစ္သည္ဟူေသာ ေဝဖန္သံမ်ားညံခဲ့ဖူးသည္။
အစုိးရသစ္က ကိုဖီအာနန္အၾကံေပးအဖြဲ႕ကိုလက္ခံလိုက္ျခင္းသည္ ”ေဆး အတြက္ေလး”ျဖစ္သြားရသည္။ အက်ဳိးဆက္က ျပည္ပဖိအား၊ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားမ်ားသာ ပို၍ျမင့္မားလာၿပီး ျပႆနာေျပလည္သြားသည္မရိွဘဲ ပုိ၍သာ ဆုိးလာသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ အျခားပါတီမ်ားက ကိုဖီအာနန္ေကာ္မရွင္ကိုကန္႕ကြက္ေၾကာင္း၊ ျဖစ္ေပၚလာ မည့္အက်ဳိးဆက္အားလံုးအတြက္ အစိုးရမွာသာတာဝန္ရိွေၾကာင္း သေဘာထား ေၾကညာခ်က္မ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ထုတ္ျပန္ အသိေပးခဲ့သည္။
တပ္မေတာ္ကလည္း ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္မႈေပၚစကတည္းကပင္ ”ရခိုင္ ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီမ်ား၏ အၾကမ္း ဖက္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥတြင္ လူ႔ အခြင့္အေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ စသည္တို႔အား အေၾကာင္းျပ၍ ေနာက္ကြယ္မွ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွစြာျဖင့္ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္လာမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကို ထိခိုက္လာမႈအေပၚတြင္ အထူး သတိထားေစာင့္ၾကည့္ကာကြယ္သြားၾကရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာ ထားထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္”ဟု ေၾကညာခ်က္ထုတ္ခဲ့သည္။
ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရး အေရးႀကီးသထက္ ႀကီးလာၿပီျဖစ္၍ က်ယ္ျပန္႔ေသာ၊ ေစ့စပ္ေသာ၊ ေလးနက္ေသာ၊ အမ်ဳိးသားအက်ဳိး စီးပြားကို အမွန္တကယ္လိုလားေသာ ဇာတိပုညဂုဏ္မာန ျမင့္ျမင့္မားမားထား ရိွရမည္ျဖစ္ေသာ ကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ ခ်ိန္ခါ သင့္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

The Union Daily