ေဆးရုံ အတြက္ စုေပါင္း အလွဴေငြေပးအပ္လွဴဒါန္း

 

၃၁ ေမ ၂၀၁၈၊ ေနျပည္ေတာ္

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုလူငယ္ညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္လာေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အသီးသီးမွ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုေပါင္းၿပီး ေနျပည္ေတာ္ ကုတင္( ၁၀၀၀ ) ေဆးရုံႀကီး ဘက္စုံအသုံျပဳရန္ အလွဴ ေငြ ၉၉၀၀၀၀ က်ပ္ကို ေပးအပ္လွဴဒါန္းရာ ေဆးရုံအုပ္ႀကီးမွ လက္ခံရယူခ႔ဲ ၿပီး ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ျပန္လည္ေပး အပ္ခ့ဲ ေၾကာင္း သိရသည္ ။

မိုးညႇင္း လူငယ္