ခရိုင္ / ၿမိဳ႕နယ္ အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး ျပဳလုပ္

ပုဏၰားကြ်န္း၊ ေမလ ၂၄

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ပုဏၰားကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ လုပ္ငန္းညိွႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယမန္ေန႔ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီက ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါအစည္းအေဝး၌ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးျမင့္စိုးဝင္း မွာအဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ မ်ား ယခုကဲ႔သို႔ စံုစံုညီညီ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ကို ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ယခုအစည္းအေဝးျပဳလုပ္ရျခင္း သည္ ျပည္နယ္ / ခရိုင္ တို႔မွ ၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ား၌ ရြာလံုးကြ်တ္ ပါတီဝင္ကဒ္ ထုတ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ရရွိႏိုင္မည့္ ေက်းရြာအေျခအေနမ်ားအား သိရွိႏုိင္ေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ခရိုင္ေကာ္မတီဝင္ / ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံ ဦးသာထြန္းေအးမွ ယခုကဲ႔သို႕ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ မ်ားအား တက္တက္ႂကြႂကြျဖင့္ေတြ႔ျမင္ရသည့္ကို ဝမ္းသာေက်နပ္ရေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတို႔ပါတီအေနျဖင့္ ၂၀၂၀ ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္လည္း စည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေနၾကရမည့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်းရြာ ေဒသအေျခအေနမ်ားကိုလည္း ( လူထု ) သံုးသပ္ကာ လုပ္ေဆာင္ေနၾကရန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

PNG USDP