ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီလစဥ္ပံုမွန္အစည္းအေဝးက်င္းပ

 

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ငူ ခရိုင္ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုးတြင္ ယေန႔ နံနက္ ၁ဝနာရီကေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ႐ံုးတြင္လစဥ္ပံုမွန္အစည္းအေဝးအား က်င္းပခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါအစည္းေဝးအားၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ဦးလွဘုန္းႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္ မတီဝင္မ်ားတက္ေရာက္ၾကၿပီးပါတီ ဥကၠ႒ကတက္ေရာက္လာသည့္ ၿမိဳ႕ နယ္ေကာ္မတီေရးရာအလိုက္လစဥ္ အလိုက္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ မိမိတို႕ၿမိဳ႕နယ္အေနျဖင့္ ပူးေပါင္း ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ ငန္းမ်ားအား မိုးမက်မီ လက္က်န္ လုပ္ငန္းမ်ားၿပီးျပတ္ေအာင္ေဆာင္ ရြက္ရန္မွာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာ သည့္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာအေၾကာင္းအရာ မ်ားႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးၿပီးပါတီဗဟိုလူငယ္ညီလာခံ ေတြ႕ဆံုပြဲအားတက္ေရာက္မည့္ လူ ငယ္မ်ားအား ရွင္းလင္းမွာၾကားၿပီး အစည္းအေဝးအား မြန္း တည့္ ၁၂ နာရီတြင္ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ခိုင္ႀကီး(ေက်ာက္ႀကီး)