ေမ ၇ ရက္ က ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီ လူငယ္ညီလာခံ အႀကဳိ လူငယ္ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲအခမ္းအနား၌ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးခင္ရီ ေျပာၾကားခဲ့သည္မွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္

 

_ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီသည္ အတုိက္အခံ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ၊

_ သုိ႔ေသာ္ အစုိးရကုိ အတုိက္အခံ လုိက္လုပ္ေနျခင္း မဟုတ္၊

_ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီသည္ အစုိးရ ရာထူးေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ဖူးသူမ်ားျဖစ္၍ ကုိယ္ခ်င္းစာစိတ္ရွိေၾကာင္း ၊

_ သုိ႔ေသာ္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျခင္း မတူပါက ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ၾကည့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

_ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အႏၱိမ ရည္မွန္းခ်က္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေရးျဖစ္ၿပီး ပါတီကုိ ျပည္သူခ်စ္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူႏွင့္ တစ္သားတည္းက်ရန္ လုိေၾကာင္း ဦးခင္ရီ က ဆုိသည္။