လသာၿမိဳ႔နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရပ္ကြက္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားတာဝန္ေပးအပ္ပြဲ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားတက္ေရာက္

 

ရန္ကုန္ ဧၿပီ ၁

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လသာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီ႐ံုးတြင္ ယေန႔မြန္းလြဲ ၃နာရီက ရပ္ကြက္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား တာဝန္ ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾက ေသာ ဦးတင္လိႈင္၊ ဦးတင္ဝင္း၊ ေဒၚသင္းသင္းမိုး၊ ဦးေနလင္း၊ ခ႐ိုင္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေနဝင္းႏွင့္ ခ႐ိုင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ ဟုတ္စိန္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ရပ္ကြက္ပါတီ ဥကၠ႒မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အစီအစဥ္အရနယ္ေျမတာဝန္ခံဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေဒၚသင္းသင္းမိုးႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ဦးေနလင္း တို႔က ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားသည္။
ထို႕ေနာက္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္လိႈင္က ရပ္စည္းအမႈေဆာင္မွ ရပ္ကြက္ပါတီဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ေျပာင္းလဲေပးအပ္ရျခင္းအေၾကာင္းကို ရွင္း လင္းေျပာၾကားသည္။

ထို႕ေနာက္တာဝန္ရွိသူမ်ားမွရပ္ကြက္ပါတီဥကၠ႒ မ်ားအား တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ တာဝန္ေပးအပ္လႊာ မ်ားေပးအပ္ခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားကို႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိန္ဝင္း(YGN)