တာေမြၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး လူငယ္ႏွင္႕အားကစားစကားဝိုင္းသို့ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္တက္ေရာက္အားေပး

 

ရန္ကုန္ ဧၿပီ ၁

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီလူငယ္မွ ဦးေဆာင္ၿပီး လူငယ္ႏွင့္အားကစားစကားဝိုင္းကို ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ မတ္ ၃၁ ရက္ ညေနပိုင္း၌ က်င္းပခဲ့သည္။

ေရွးဦးစြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေဒၚလဲ့လဲ့ဝင္းေဆြက အမွာစကားေျပာၾကားရာ ယေန႔က်င္းပေသာ စကားဝိုင္းကိုသိလိုက္ရသည့္အတြက္ မ်ားစြာဝမ္းသာမိပါေၾကာင္း၊ ေနာင္တြင္ လည္း ယခုလိုစကားဝိုင္းမ်ဳိးထပ္မံျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို အက်ယ္တဝင့္ရွင္းလင္းေျပာ ၾကားသြားသည္။ ထို႔ေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ လူငယ္အမာခံမ်ားျဖစ္ၾကေသာဦးေအာင္သက္ ဟန္၊ ေဒၚႏွင္းသီတာမင္း၊ ေဒၚသစ္သစ္ဟန္နီထူး၊ ေဒၚလွယမင္းဦး၊ ဦးကိုကိုဦး၊ ဦးေဇာ္လြင္ထြန္း၊ ေဒၚသူဇာ၊ ေဒၚယုေဝလြင္၊ ေဒၚဖူးပြင့္ေအာင္စိုး၊ ေဒၚသီတာလြင္တို႔က လူငယ္ႏွင့္အားကစားေခါင္း စဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးၾကၿပီး ေဆြးေႏြးခ်က္အႏွစ္အခ္ကို ဦးေအာင္သက္ဟန္က ျပန္လည္ေဆြးေႏြးတင္ ျပသည္။

အခမ္းအနားသို႔ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ မ်ားမွဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီလူငယ္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ေဇာ္ထြန္း