ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာတာဝန္ခံ ရန္ကုန္ (ေတာင္ပိုင္း) ခ႐ိုင္ တာဝန္ခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု

ရန္ကုန္ မတ္ ၂၅

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ တာဝန္ခံ ဦးေအာင္တင္ျမင့္သည္ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး (ေတာင္ပိုင္း) ခ႐ိုင္ ပါတီ႐ံုး၌ ေတာင္သူ လယ္သမားေရးရာတာဝန္ခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ၄င္းေတြ႕ဆံုပြဲကို အစီအစဥ္ကိုးရပ္ျဖင့္ က်င္းပခဲ့ရာ ဗဟို အလုပ္အမွဳေဆာင္ ဦးေအာင္တင္ျမင့္က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာတာဝန္ခံ ဦးခင္ေမာင္တင့္က တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ (ေတာင္ပိုင္း) ခ႐ိုင္ဥကၠ႒ ဦးလြင္ဦး၊ (ေတာင္ပိုင္း) ခ႐ိုင္တာဝန္ခံ ဦးဝင္းထြန္းႏိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ တာဝန္ခံမ်ားမွ မိမိတို႔ေဒသအလိုက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ဗဟိုေကာ္မတီဝင္အား အသီးသီးတင္ျပခဲ့ၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ၫြန္႔က ျပန္လည္ ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေအာင္တင္ျမင့္က နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေတြ႕ဆံုပြဲကို မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီခြဲတြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝင္းျမင့္ဦး