ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးလွသိန္း ေဝါၿမိဳ႕၌ ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁) သင္တန္းဆင္းပြဲ တက္ေရာက္

ေဝါ မတ္ ၂၄

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁) သင္တန္းဆင္းပြဲကို ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ပဲခူးခ႐ိုင္ ေဝါၿမိဳ႕နယ္၌ ယမန္ေန႔မြန္းလြဲ ၃ နာရီက ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဗဟိုအလုပ္အမႈဆာင္ ပညာေရးရာဌာနႀကီးတာဝန္ခံ ဦးလွသိန္းႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးေကာ္မတီဝင္ ေဒၚခင္ခင္ဝင္း၊ ပဲခူးခ႐ိုင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္စိုးႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္ ဦးဝင္းခိုင္ႏွင့္ ေဝါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးေမာင္ယုႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္တိုးဝင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ သင္တန္းဆရာမ်ား၊ သင္တန္းသားသင္တန္းသူ ၅ဝ တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ေရွးဦးစြာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ပညာေရးရာဌာနႀကီးတာဝန္ခံ ဦးလွသိန္းက ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းဆင္းပြဲတြင္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ေဝါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးေမာင္ယုက သင္တန္းဆင္းအမွာ စကားေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁) ကို မိမိတို႔၏ပါတီဝင္မ်ားအား ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ လူထုေဟာေျပာစည္း႐ံုးေရး၊ ပါတီသမိုင္း၊ မူဝါဒလမ္းစဥ္၊ Door to Door ၊ ပါတီဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈပညာ၊ ပါတီ၏ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ႏွင့္ ေဒသအေျချပဳ လက္ေတြ႕ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေရးဘာသာရပ္ မ်ားကို ယခုလ ၂၁ ရက္မွ ၂၃ ရက္အထိ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေသာ သင္တန္းဆရာမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဝင္မ်ား၊ ေက်းရြာစည္း႐ံုးေရးမွဴး၊ သင္တန္းသားတို႔အား ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မွ ရင္းရင္းႏွီးႏီွးလိုက္လံ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္ျမတ္လင္း