ျပည္ၾကီးတံခြန္ျမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီဝင္မ်ား ပါတီဌာနခ်ဳပ္ေလ့လာေရးႏွင့္ ၾသဝါဒခံယူျခင္း

 

အဆိုပါေလ့လာေရးခရီးစဥ္ကိုမႏၲေလး တိုင္းေဒသၾကီးပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေအာင္နိုင္ဦး | ခရိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးဝင္းလိႈင္ညိမ္းတို႔မွ ဦးေဆာင္စီစဥ္ခဲ႕ၾကျပီး ၁၈.၃.၂၀၁၈ မွ ၁၉.၃.၂၀၁၈ရက္ေန႔ထိ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ႕ၾကပါသည္။
မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီ ျပည္ၾကီးတံခြန္ျမိဳ႕နယ္မွ ပါတီဝင္အင္အား ၇၀ ဦးျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ပါတီဌာနခ်ဳပ္အတြင္းလွည့္လည္ေလ့လာျခင္းႏွင့္တိုင္းပါတီနယ္ေျမတာဝန္ခံ ဗဟိုပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္ထံမွ ၾသဝါဒခံယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႕ပါသည္။