ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႔နယ္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ရပ္ကြက္ေက်းရြာပါတီဥကၠ႒မ်ားလုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္း

 

ဗန္းေမာ္ မတ္ ၁၅

ကခ်င္ျပည္နယ္ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ ရပ္/ေက်း ပါတီဥကၠ႒မ်ား လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္း ေဆြးေႏြးပဲြကို ယေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီက ေညာင္ပင္ရပ္ကြက္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ႐ံုး၌ က်င္းပခ့ဲသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ျပည္နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ဦးဝင္းေမာင္သိန္း၊ ခ႐ုိင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဇာ္ေလး၊ အတြင္းေရးမွဴးေဒၚဝိုင္း ႏွင့္ ေကာ္ မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသက္ဝင္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေစာမိုးေက်ာ္ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္ မ်ား၊ ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠ႒မ်ား စုစုေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္တက္ေရာက္ ခ့ဲၾကသည္။
ေရွးဦးစြာ သဘာပတိျပည္နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ဦးဝင္းေမာင္သိန္း က ျပည္သူလူထုၾကည္ညိဳေအာင္၊ အားကိုးေအာင္ ေနထိုင္ၾကေစလို ေၾကာင္း၊ မိမိရပ္/ေက်းမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားထံမွ ဆႏၵမဲရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုေၾကာင္း၊၂ဝ၂ဝ ေရြးေကာက္ပဲြ မၾကာမီေရာက္လာ မည္ျဖစ္၍ မဲေပးႏုိင္သူ လူဦးေရ စာရင္းျပဳစုထားျပီး မဲအားလုံးရရွိ ေအာင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕မႈရွိ ၾကေစလိုေၾကာင္း၊ ရပ္ေရးရြာေရး သာေရးနာေရးမ်ားပါဝင္၍ ျပည္သူ မ်ားယုံၾကည္မႈရွိေအာင္ ဦးေဆာင္ လုပ္ကိုင္ႀကိဳးစားၾကေစလိုေၾကာင္း၊ မဲေပးႏုိင္သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားထံ သ႔ို ဝင္ထြက္သြားလာစည္း႐ံုးၾက ရန္ႏွင့္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ မဲႏိုင္ေအာင္ အားလုံးႀကိဳးစားၾကေစလိုေၾကာင္း အမွာစကားေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ထုိ႔ ေနာက္ခ႐ုိင္ပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဇာ္ ေလးက တာဝန္ခံမ်ားကြင္းဆင္း ၾကပါရန္၊ ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠ႒ ႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ားက ပါတီဝင္ မ်ားႏွင့္ထိေတြ႕၍ သာေရးနာေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ ရြက္ၾကေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကား ခ့ဲသည္။

ဆက္လက္၍ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ဦးသက္ဝင္းကလုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးတင္ ျပခ့ဲရာ ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠ႒မ်ား က လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းမႈဆိုင္ရာ ကိစၥ ရပ္မ်ားအား တင္ျပေဆြးေႏြးခ့ဲၾက ၿပီး သဘာပတိက နိဂံုးခ်ဳပ္ အမွာ စကားေျပာၾကားခ့ဲကာ အခမ္း အနားကို မြန္းလဲြ ၁၂ နာရီ ၄ဝ မိနစ္တြင္ ၿပီးဆုံးခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

ဆီမီးခုံ(နန္းရီ)