ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႕ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးႏွင္႕ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား ေမွာ္ဘီၿမိဳ႔နယ္ပါတီဝင္မ်ားႏွင္႕ေတြ႔ဆံု

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးေျမာက္ ပိုင္းခ႐ိုင္ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ ဝါးနက္ ေခ်ာင္း(စံျပ)ေက်းရြာတြင္ ယေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီခြဲက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးေဒါက္တာ စန္းစန္းႏြယ္၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တာဝန္ခံ ဦးခင္ရီ၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စိုးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ေမွာ္ဘီ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုပြဲအခမ္းအနား သို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးသာဝင္းႏွင့္ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္ မ်ား၊ ခ႐ိုင္ပါတီ ဥကၠ႒ႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာ ၄၃ အုပ္စုမွ ပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ပါတီဝင္အင္အား ၅ဝဝ ခန္႕တက္ ေရာက္ၾကသည္။ အစီအစဥ္အရ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ တိုင္း ေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ဦးခင္ေမာင္စိုးက ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုရျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ ပါတီသည္ ဒို႕တာဝန္အေရးသံုးပါးကို ဦးထိပ္ထားသည့္ပါတီျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုႀကီးကိုကာကြယ္ ေစာင့္ ေရွာက္ရန္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ပါတီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား သည္။

ထို႕ေနာက္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ တာဝန္ခံဦးခင္ရီက ႏိုင္ငံ၏လက္ရွိႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရးအေျခအေနမ်ားကိုရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၿပီး ေမွာ္ဘီ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ဦးလွဦးက ၿမိဳ႕နယ္၏ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ား ကိုတင္ျပၿပီး ဝါးနက္ေခ်ာင္းစံျပေက်းရြာပါတီဥကၠ႒က ပါတီ ေအာင္ႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းအတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားမႈမ်ားကိုတင္ျပၿပီး ေတြ႕ဆံုပြဲ အခမ္းအနားကို႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိန္းဝင္း(YGN)