ပါတီဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္၊ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠဌ ျမဳိ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းစည္းမွဴးမ်ား ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ

ဒီဇင္ဘာ(၇)

မြန္ျပည္နယ္ သံျဖဴဇရပ္ျမဳိ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီ႐ုံးအစည္းအေဝးခန္းမ၌ ယေန႔ ဒီဇင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၁း၀၀) နာရီခ်ိန္တြင္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္၊ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးေအာင္ၾကည္သိန္းႏွင့္ ျမဳိ႕နယ္ပါတီ ဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ ျမဳိ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္၊ေက်းစည္းမွဴးမ်ား ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။

ျပည္နယ္ပါတီဥကၠဌမွာ ဗဟုိပါတီရဲ႕ လမ္းၫြန္႔မႈမ်ား၊ ေ႐ွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ခ်ျပေဆြးေႏြး ရာ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားမွာ မိမိျမဳိ႕နယ္ရဲ႕ ပကတိအေျခအေနမ်ား၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမွ အေျခအေနမွန္ မ်ားႏွင့္ သိ႐ွိလုိသည္မ်ားအား ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ တင္ျပေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠဌမွ ျပန္လည္ ႐ွင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
အဆုိပါေတြ႔ဆုံပြဲကုိ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္၊ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးေအာင္ၾကည္သိန္း၊ ေမာ္လျမဳိင္ခ႐ူိင္ပါတီ ဥကၠဌ ဦးစုိးထြန္း၊ ခ႐ုိင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးမုိးဝင္း၊ ျမဳိ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးစုိးႏုိင္၊ ျမဳိ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္၊ေက်းစည္းမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး မြန္းလြဲ (၀၁း၃၀) နာရီခ်ိန္တြင္ ေတြ႔ဆုံပြဲၿပီးေျမႇာက္ခဲ့သည္။

 #admin_team