ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ လူငယ္ေရးရာႏွင့္အမ်ဳိးသမီးေရးရာ ေတြ႕ဆုံပြဲ က်င္းပ

ယေန႔ 7-12-2017 ရက္ေန႔ ေန႔လည္တြင္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ လူငယ္ေရးရာႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာေတြ႕ဆုံပြဲအား ကယားျပည္နယ္ပါတီ႐ုံးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အခမ္းအနားအား ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ အမ်ဳိးသမီးေရးရာတာ၀န္ခံ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေဒၚစန္းစန္းႏြယ္ ၊ လူငယ္ေရးရာတာ၀န္ခံ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေဒါက္တာေအာင္ျမတ္ဦး ၊ ကယားျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဗဟုိ အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးပုိးရယ္ေအာင္သိန္း ၊ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ တြဲဖက္တာ၀န္ခံ ေဒၚခင္ေရႊျမင့္ တုိ႔ တက္ေရာက္ကာ လူငယ္ႏွင့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ၊ ပါတီတြင္း လူငယ္ႏွင့္အမ်ဳိးသမီးမ်ား ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးျခင္းတုိ႔အား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ကယားျပည္နယ္မွ လူငယ္ ေရးရာႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ က႑တ၀န္ခံမ်ား ၊ လူငယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ၂၇၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။