ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလူငယ္အဖြဲ႕ ကြင္းဆင္းကူညီမႈ လုပ္ငန္းမ်ားစတင္

ရခုိင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားသို႔ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လူငယ္လုပ္ အားေပးအဖြဲ႕မ်ားက ကြင္းဆင္း ကူညီမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္၌ စတင္ေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးက ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသား ခ်င္းစာနာမႈ  အကူအညီ  အေထာက္အပံ့ေပးေရး၊ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံ ကိန္း (UEHRD) ၏ အစီအစဥ္အရ ေမာင္ေတာေဒသ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္း၍ လုပ္အားေပးရန္ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း လူငယ္အဖြဲ႕ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေစလႊတ္ျခင္းျဖစ္သည္။  ‘‘ဒီေန႔စတာပါ။ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခု ကို ႏွစ္ဖြဲ႕ခြဲၿပီးလုပ္တာ။ တစ္ဖြဲ႕ကို ၃၇ ေယာက္ေလာက္စီပါတာ ေပါ့။ ဒီလို နယ္စြန္နယ္ဖ်ားလာၿပီး ေတာ့ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားထားတဲ့ေန ရာကို လာေရာက္ကူညီတာျဖစ္ တဲ့အတြက္ တကယ္ကို အားရ ေက်နပ္စရာေကာင္းပါတယ္’’ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးက ေျပာၾကားသည္။

ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လူငယ္အဖြဲ႕သည္ ေမာင္ေတာေဒသ ေက်း ရြာမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္း၍ ႏိုဝင္ဘာ ၂၁ ရက္အထိ ကူညီေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ လူငယ္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ အေနျဖင့္ တစ္ေန႔လွ်င္ ေက်းရြာသံုးရြာ ခန္႔ သြားေရာက္၍ ကူညီေရး၊ အိမ္ေထာင္စုဆုိင္ရာအပါအဝင္ စာရင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူေရး လုပ္ငန္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးက ဆုိသည္။

‘‘လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးမွာ။ သူတို႔အတြက္ ဘာလိုအပ္ခ်က္ေတြရွိလဲဆုိတာ စာရင္း ေကာက္မယ္။ လတ္တေလာ စားဝတ္ေနေရးအ ဆင္ေျပေအာင္လို႔ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား၊ ၾကက္သြန္။ ဒီကုန္ ပစၥည္းရွစ္မ်ိဳးေလာက္ကို ေထာက္ပံ့ေပးမွာပါ’’ ဟု၎ကဆုိသည္။ UEHRD ၏ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ ပိုမိုထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ရန္ လူမ်ိဳးဘာသာေပါင္းစံုမွ ေစ တနာ့ဝန္ထမ္း လူငယ္မ်ား အ သုတ္ လိုက္ေစလႊတ္၍ ကူညီေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။

‘‘ဒါက ျပည္ေထာင္စုစီမံကိန္း UEHRD မွာ လူငယ္ေတြက စတင္ၿပီးေတာ့ ပဋိပကၡျဖစ္ေနတဲ့ ေဒသမွာ ရွိတဲ့ ျပည္သူအားလံုးကို ကူညီေထာက္ပံ့မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံအတြက္ေရာ၊ လူငယ္ေတြအတြက္ေရာ အက်ိဳးရွိတဲ့ လုပ္ငန္းျဖစ္တယ္။ ျပည္တြင္း အားကို လူငယ္ေတြအားနဲ႔ စၿပီး ေတာ့ ေဖာ္ထုတ္တာျဖစ္တဲ့အ တြက္ လူငယ္ေတြ အတြင္းမွာ လည္း တကယ့္ကူညီခ်င္တဲ့ ဆႏၵ ေတြရွိတယ္၊ လူငယ္ေတြမွာ ေစ တနာ့ဝန္ထမ္းစိတ္ရွိတယ္ဆုိတာ ကို ျပသရာေရာက္တာေပါ့’’ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးက ေျပာသည္။

UEHRD ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လူငယ္မ်ား လုပ္အားေပးအစီအစဥ္ ဒုတိယအဖြဲ႕ကို ယခုလ ၂၅ ရက္တြင္ လည္းေကာင္း၊ တတိယအဖြဲ႕ကို  ဒီဇင္ဘာတြင္လည္းေကာင္း  ေစလႊတ္မည္ျဖစ္ရာ ပါဝင္လိုေသာ လူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ UEHRD-Youth Volunteers Program Facebook စာမ်က္ႏွာ သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလူငယ္မ်ား လုပ္အားေပး အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္လိုသူမ်ား သည္ အသက္ (၁၈)ႏွစ္မွ (၃၅) ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ရမည္ဟု သတ္ မွတ္ထားသည္။