မိုးညွင္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဖလားေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲအတြက္ အလွဴေငြမ်ား ကူညီေထာက္ပံ့

မိုးညွင္း( ေအာက္တိုဘာ၂၄)

မိုးညွင္းခရုိင္ မိုးညွင္းၿမိဳ႕နယ္ အင္းေတာ္ႀကီေဒသ နန္႔မြန္းအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး ဖလားေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲအတြက္ မိုးညွင္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ေထာက္ပံေငြ ၁၀၀၀၀၀ (တစ္သိန္းက်ပ္တိတိ) ကို မိုးညွင္းခရုိင္ေကာ္မတီ ဝင္ ဦးဖိုးေထာင္ (ေတာင္သူလယ္တာဝန္ခံ) ႏွင့္ အင္းေတာ္ႀကီးေဒသ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳဳးပါတီဝင္ ဦးေက်ာ္စြာတို႔မွ ေပးအပ္ၿပီး နန္႔မြန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစိုးျမင့္မွ လက္ခံရယူခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

Crd;