က်ီးေပါင္း ေရာဂါ လက္ေတြ႕ေပ်ာက္ေစမဲ့ ေပါက္ပန္းျဖဴ

က်ီးေပါင္း တက္တာကို ကုသေပးတဲ့ ေပါက္ပန္းျဖဴ ေန႕တိုင္း အဲ့ေလာက္ပြင့္တယ္။ ေရႀကိဳက္၊ ေနႀကိဳက္မို႕ ေရဘံုဘိုင္ေဘးမွာ စိုက္ထားတယ္။ အဲ့အပြင့္ကို ျပဳတ္ျပီးတို႕စားရင္ က်ီးေပါင္း တက္လို႕ျဖစ္တဲ့ လည္ပင္း အ႐ိုး၊ အဆစ္နာကို ထူးျခားစြာ ေပ်ာက္လို႔ ျပန္လည္ မွ်ေဝလိုက္ပါတယ္။

ထိုင္းမွာ စာသင္တုန္းကတည္းက လည္ပင္း က်ီးေပါင္းတက္တာ ရခဲ့တယ္။ ထိုင္းေဆး႐ံုႏွင့္ အေမရိကန္ ဆရာဝန္ ကုတာေတာင္ မသက္သာဘူး။ လည္ပင္း အ႐ိုးဆစ္ ထဲမွာ အာ႐ံုေၾကာ ညပ္ေနတာဆိုၿပီး ရလဒ္ျပ တယ္။ အရမ္းကို ခံစားခဲ့ရတယ္။ ေဆးစာေစာင္တစ္ခုမွာ ေပါက္ပန္းျဖဴ အပင္ႏွင့္ အပြင့္အေၾကာင္း ဖတ္မိျပီး လက္ေတြ႕စားၾကည့္တာ ေဝဒနာ လုံးဝေပ်ာက္သြားေစတဲ့ ေဆးဖက္ဝင္ေပါက္ ပန္းျဖဴပြင့္အေၾကာင္း ကိုယ့္ေတြ ့ ပါ။

Credit: Lwinpyin