USDP Debate ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျပဳလုပ္

 

ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးနွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရွိျပည္ေထာင္စုခန္းမေဆာင္တြင္ပါတီ တြင္း USDP Debate ပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ရာ“လက္ရွိနိုင္္ငံေရးအေျခအေန ျဖစ္ေပ ၚေျပာင္းလဲမွဳ´´အေပၚ အဘက္ဘက္မွ အျမင္မတူသည့္ရွဳေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အေျခခံ၍ အဖြဲ႔(၆)ဖြဲ႔မွ ဦးေဆာင္ ေဆြးေႏြးမွဳအေပၚ ထပ္ဆင့္ေမးျမန္းေဆြးေႏြးသူမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ႔ႀကပါသည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ပါတီဗဟိုအႀကီးကဲမ်ား တက္ေရာက္ျပီး ေဆြးေႏြးမွဳအေပၚ လိုအပ္သည္မ်ားကို လမ္းညႊန္မွာႀကားခဲ႔ပါသည္။ေဆြးေႏြးပြဲကိုညေန(၇း၃၀)တြင္စတင္ျပီးည(၉း၀၀)တြင္ ရုပ္ သိမ္းလိုက္သည္ ။

တင္ထြဋ္