ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုအတြင္း ေရးမွဴးဦးတင္ေအာင္ခ်စ္ ေအာင္လံ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္

 

ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ ေအာင္ခ်စ္သည္ မေကြးတိုင္းေဒသ ႀကီး သရက္ခ႐ိုင္ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားလိုက္ပါလ်က္ ယမန္ ေန႔မြန္းလြဲ ၁ နာရီက ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ ဒုရဂၤဗိုလ္အေျခစိုက္ ျမင္းကပိုင္ေက်း ရြာမွ ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္အား ဖူးေျမာ္  ၾကည္ညိဳၿပီး နဝကမၼသံုးစဲြရန္ အလွဴေငြမ်ားလွဴဒါန္းကာ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။ ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ယေန႔ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အလွဴေငြက်ပ္ ၁၅ဝဝဝဝ ကို ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ထို႔ေနာက္ မြန္းလြဲ ၃ နာရီတြင္ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ ဒုရဂၤဗိုလ္အေျခ စိုက္ေက်ာက္စြယ္က်ဳိးေက်းရြာသို႔ေရာက္ရိွၿပီး ပါတီဝင္မ်ားျဖင့္ေတြ႕ဆံု ကာ ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အလွဴေငြက်ပ္ ၁၅ဝဝဝဝ ကို ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သက္ခ်ဳိ(ေအာင္လံ)