ပါတီဗဟုိအတြင္းေရးမွဴးဦးသန္းထြန္းေခါင္းေဆာင္ေသာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံသုိ႔ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးသြားေရာက္

 

ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းေခါင္းေဆာင္ေသာ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးမွ ပါတီဝင္စုစုေပါင္း ၂၁ ဦးတုိ႔သည္ ယေန႔မြန္းလြဲ ၃နာရီ ၅၅ မိနစ္ခန္႔က ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္မွ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတနုိင္ငံသုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးထြက္ခြာသြားေၾကာင္းသိရသည္။
ယင္းခ်စ္ၾကည္ေရးအဖြဲ႕သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕၊ ဝူဟန္ၿမိဳ႕၊ ဒါလ်န္းၿမိဳ႕ႏွင့္ေပက်င္းၿမိဳ႕မ်ားသုိ႔ ၁ဝရက္ၾကာသြားေရာက္ေလ့လာမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုလ ၂၇ ရက္တြင္ ေလေၾကာင္းျဖင့္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။