ေက်ာက္ဆည္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ မွ “ အႏႈိင္းမဲ့ ´´ လူမႈကူညီေရးအသင္း ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ရွင္သန္ႏုိင္ေရးအတြက္ အလွဴေငြမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္း

ေက်ာက္ဆည္ခရုိင္ ပရဟိတ ေပါင္းစုံေပါင္းစုံကြန္ယက္ ကုလေက်းရြာ ပရဟိတ “အႏႈိင္းမဲ႕” လူမႈကူညီေရးအသင္းသုိ႔ အသင္း၏ ေရရွည္ တည္တ့ံခုိင္ၿမဲေရးႏွင့္ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ား ရွင္သန္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳ ျမတ္ေသာအလွဴကုိ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕ ျပည္ေထာင္ စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ အလွဴေတာ္ေငြ ( ၅၀၀၀၀ ) ငါးေသာင္း က်ပ္အား ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးစုိးစုိးထြန္းမွ ပရဟိတ “အႏႈိင္းမဲ႕” ဥကၠဌ ဦးတင္ေအာင္ထံသုိ႔ ယေန႔ (14.9.2017) ရက္ေန႔တြင္ နတ္လူသာဓု ေခၚဆုိႏုိင္ေစရန္အလုိ႔ငွာ ေပးအပ္လွဴဒါန္းမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါ သည္။

Crd;