ဒီခ်ဳပ္ကို အေရးယူရန္ ၁၃ ပါတီတုိင္ၾကားမႈ အေရးယူရန္မရွိဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ထုတ္ျပန္

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD)တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ျပည္သူလူထုသို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈသည္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးသည့္ သေဘာ မပါ၍ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အပါအဝင္ ပါတီ ၁၃ ခု၏ NLD အေပၚကန္႔ကြက္မႈကို အေရးယူရန္မရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္သည္။ 

အစိုးရအႀကီးအကဲမ်ားကျဖစ္ေစ၊ အႏုိင္ရပါတီ၏တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကျဖစ္ေစ ျပည္သူလူထုသို႔ တစ္ႏွစ္တာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပ အသိေပးမႈမ်ားသည္ ထံုးတမ္းစဥ္လာ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မွ်သာျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က သတ္မွတ္ေသာ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပသည့္ ကာလႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔တာဝန္ယူသည့္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ ကာလတို႔တိုက္ဆိုင္မႈေၾကာင့္သာ ယခုကဲ့သို႔ ကန္႔ကြက္ မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သံုး သပ္ေတြ႕ရွိရသည္ဟုလည္း ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဒီခ်ဳပ္ပါတီနာယက ဦးတင္ဦး၊ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔ဝင္ ဦးဝင္းထိန္တို႔က ႏုိင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဟာ ေျပာခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးယူေပးရန္ ေမလ ၈ ရက္စြဲျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သို႔ လိပ္မူကာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဦးေဆာင္၍ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၃ ခုက ကန္႔ကြက္စာ တင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သည္ ကန္႔ကြက္စာကို အေသးစိတ္ ေလ့လာေဆြးေႏြး သံုးသပ္ခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ ဧၿပီ ၁ ရက္အေပၚ အေၾကာင္းျပဳ၍ျဖစ္ ေပၚလာေၾကာင္း သံုးသပ္ေတြ႔ရွိရသည္ဟု ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ သည္။

၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ဧၿပီ ၁ ရက္ ေန႔ (စေနေန႔)ကို သတ္မွတ္ေရြး ခ်ယ္ခဲ့ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအဖြဲ႔ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ တစ္ခုခုကေသာ္ လည္းေကာင္း၊ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ဦးကေသာ္လည္းေကာင္း အႀကံျပဳျခင္း၊ လမ္းၫႊန္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မဟုတ္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ရွင္းလင္းသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္ကို တစ္ႏွစ္ျပည့္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသည္ကို လက္ခံေသာ္လည္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္မည့္ ရက္ႏွင့္ တစ္ရက္အလိုတြင္ ေျပာၾကားသည့္ကိစၥကိုမူ သတိထားေစခ်င္ ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ သာမန္တိုက္ဆိုင္မႈဟု မဆိုႏိုင္ေၾကာင္း၊ အလားတူ ဒီခ်ဳပ္ပါတီတာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားက ႏုိင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားကို အသံုးခ်ၿပီး မဲဆြယ္စည္း႐ံုးသည့္သေဘာမ်ိဳး ေျပာဆိုျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ မညီဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္ က ေျပာသည္။

# 7 Day