ရန္ကုန္-ဟိုခ်ီမင္း ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ သႀကၤန္ကာလအတြင္း အထူးေဈးႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္

ေဈးႏႈန္းသက္သာေသာႏုိင္ငံတကာ ေလေၾကာင္းလုိင္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ vietjet ေလေၾကာင္းလိုင္းက သႀကၤန္ပိတ္ရက္မ်ားအတြင္း ရန္ကုန္-ဟိုခ်ီမင္း ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ကို အထူးႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

သႀကၤန္ ပိတ္ရက္မ်ားအ တြင္း ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသို႔ သြား ေရာက္မည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ ေဈးႏႈန္းမ်ားေလွ်ာ့ခ် ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေလေၾကာင္းလိုင္းက ထုတ္ျပန္သည္။

ယင္းေလေၾကာင္းလုိင္းမွ ေလယာဥ္စီးနင္းခေပးေဆာင္ရန္ မလိုဘဲ ေလယာဥ္စီးနင္းရာတြင္ သတ္မွတ္သည့္ အခြန္အခမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ တန္ဆာခ (ကီလို)အစရွိသည့္ အဖိုးအခမ်ားကိုသာ ေပးေဆာင္     ရမည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ အခြန္အခမ်ားအ တြက္ ကုန္က်စရိတ္သည္  အသြား၊အျပန္ ခရီးစဥ္အတြက္ အေမရိ ကန္ေဒၚလာ ၆၀ မွ ၁၀၀ ခန္႔သာ က်သင့္ႏုိင္ေၾကာင္း vietjet ေလ ေၾကာင္းလုိင္း၏ အင္တာနက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။ ေဈးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်၍ ေရာင္းခ်သည့္ ေလယာဥ္လက္မွတ္မ်ားကို နံနက္ ၁၁ နာရီခြဲမွ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲအတြင္း www.vietjetair.com တြင္လည္းေကာင္း၊ ေလယာဥ္သတ္မွတ္ အေရာင္းေကာင္တာ မ်ားတြင္လည္းေကာင္း ဝယ္ယူႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

# 7 Day Daily